nuraškyti

nuraškyti
nuraškýti tr. J; SD1102, Sut, N, [K], M nuskinti: Vaikai obuolius be paros nurãškė Švnč. Kam žalius nurãškėt pamidorus? Ob. Anas visą vasarą po truputį, po truputį ir nurãško žirnius Grv. Varpas nurãškė bade (bado metais) Dglš. Kas nurãškė žiedus? J.Jabl. Nuraškeĩ kvietkelį nežydusį (d.) Dglš. Kur sučiumpu ranka, tai nuraškaũ [uogą] Lel. Nuo medžių vėjas lapus nudraskė, gėlių žiedelius rankom nuraškė LTR(Rk). Apynėlius nuraškysiu, alų padarysiu LTsII172. O kas paparčio žiedą nuraškys, o kas našlaitį verkiant nuramins? LTR(Slk). | prk.: Ryto žiedus šalnos nuraškė S.Nėr. Tada storo ąžuolo viršūnę kaip smilgą nuraškė J.Dov. Toks gyvenimas kaip žirnio pakelėj: kas nori, ir nurãško Dbk. Kaip dėjosi mašina, keturis stulpelius [paplentėje] nurãškė (nudaužė) Mžš. Ale nedavė Dievas gyvent, ir gan, nurãškė tuoj (jaunas, mažas mirė) Pnd. | refl. tr.: Jai labai norėtųs nusiraškyt nors vienas dievo obuolys BsPII196. Elenuk, nesbarsi in manęs, kad nusiraškiaũ jurginą? Lkm. Nusrãškai diemedžio LKT394(Aps). \ raškyti; apraškyti; atsiraškyti; išraškyti; nuraškyti; paraškyti; praraškyti; priraškyti; suraškyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • nuraškyti — nuraškýti vksm. Vakarè ūkininkai nurãško prisir̃pusias úogas, o ki̇̀tą rýtą vẽža į tur̃gų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išskinti — išskìnti, ìšskina, išskynė tr. Š; N, Sut, M, L 1. K, DŽ visus nuraškyti: Vakar išskyniau visus agurkus ir apraugiau Pc. Kvietkas išskyčiau, o rūtas išlankstyčiau, bile savo bernužį gaučiau pamatyt KlvD80. ^ Ilgą ilgą pradalgėlį pievoj išvarysiu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suskinti — suskìnti, sùskina, suskynė tr. NdŽ 1. Sut, K, DŽ1 skinant sudėti, sudaryti: Du klėbiu lapų kaip apkimbu sùskinu, i suėda [kiaulės] Šv. Darželin gėlės, o kvietkas – katras suskìnta Mrc. Reikia eiti į pievą ir suskinti puokštę nu visokių žolių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiberti — apiber̃ti, apìberia, apìbėrė tr., apiberti, apìberia, apibėrė Mlt 1. K apipilti, apibarstyti: Oi tai apìberia mūsų motinėlę siera žemele TŽI291. Jis buvo išėjęs į šerkšnu apibertas girias rš. | refl. tr.: Vaikas žemėm apsìbėrė kepurę Rm. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraškyti — tr. Š apskinti: Iš po nakties obaliai apraškyti Ėr. Apraškaũ pomidorus, ir vėl prinoksta JnšM. Apraškiaũ didumą vyšnių Dglš. | refl.: Jau didumas pamidorų apsiraškė Ds. raškyti; apraškyti; atsiraškyti; išraškyti; nuraškyti; paraškyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiraškyti — raškyti iki nusibodimo: Kelias dienas paraškę, nebenori eiti sodan – pavargo, atsiraškė lig valiai Jž. raškyti; apraškyti; atsiraškyti; išraškyti; nuraškyti; paraškyti; praraškyti; priraškyti; suraškyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpešti — išpèšti, ìšpeša, ìšpešė 1. tr. DP145, R46 išrauti (plaukus, plunksnas): Išpešė sūnus vaikui čielą saują plaukų J. Ataugo plunksnos, kurias jam buvo išpešęs Rp. ^ Iš delno plauko neišpeši Ašb. Pešk velnią, kolei šeriasi, o kai nesišers, tai ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraškyti — tr. 1. Š išskinti: Reikia obuoliai be čėso išraškyt Brž. Tėvam sako, kad tavo vaikas agurkus išrãškė Mžš. Rėkia gi, kad uogas kas išraškė Sdk. Žirgeliai tuinus palaužė, mergelės rūtas išrãškė Aps. | prk.: Nelaimingi šito ūgio bemiokai: išraškys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išreiškyti — 1 išreiškyti tr. išraškyti, nuraškyti: Apynėlį išreiškysiu, midaus pridarysiu (d.) Ndz. reiškyti; išreiškyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubraškinti — nubrãškinti tr. 1. K braškinant nupjauti, nulaužti: Jau ne vieną tokią pušį šiandie nubrãškinom Dglš. Kaip užkabino už kelmo, tai ir nubrãškinau (nulaužiau) ragučių apylanką Prng. | Nubrãškinau (nusukau) vaikui ausį, tai žinos daugiau Grl. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”